image banner
Lịch sử hình thành và phát triển của xã Khánh Vân
Lịch sử hình thành và phát triển của xã Khánh Vân

Khánh Vân có lịch sử hình thành và phát triển từ lâu đời. Trải qua nhiều lần thay đổi địa giới hành chính, tên gọi, hợp nhất và chia tách. Song nhân dân Khánh Vân luôn phát huy những giá trị văn hóa của quê hương. Chặng đường 75 năm (1947- 2022) kể từ khi có tổ chức cơ sở Đảng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng mà trực tiếp là Huyện ủy Yên Khánh, Đảng bộ xã Khánh Vân đã tổ chức lãnh đạo nhân dân đoàn kết đấu tranh chống đế quốc xâm lược và phong kiến tay sai, xây dựng quê hương đất nước, giành nhiều thắng lợi to lớn.

Ngay từ khi có tổ chức cơ sở cách mạng và tổ chức cơ sở Đảng được thành lập cán bộ, đảng viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng, xây dựng lực lượng cách mạng; lãnh đạo nhân dân chống áp bức bóc lột, cùng cả nước tham gia cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Sau cách mạng tháng 8 – 1945, Chi bộ Đảng đã lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn ngàn khó khăn, gian khổ xây dựng phong trào cách mạng, chống giặc đói, giặc dốt. Thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, chi bộ và nhân dân Khánh Vân vừa củng cố xây dựng chính quyền, xây dựng lực lượng vũ trang, anh dũng trung kiên bám đất, bám dân, giữ làng, chống càn, diệt tề, trừ gian; vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất ngay trong vùng bị địch tạm chiếm đóng. Cuộc sống đầy khó khăn gian khổ nhưng mảnh đất và con người nơi đây vẫn một lòng tin tưởng cách mạng sẽ thành công. Hoà bình lập lại, 10 năm khôi phục củng cố cơ sở vật chất, phát triển kinh tế xây dựng cuộc sống mới (1954-1964), 10 năm đổi thay từ một quê nghèo nàn, lạc hậu cuộc sống chất chồng khó khăn, thoát khỏi chế độ phong kiến, chiếm đóng của thực dân, nhân dân được làm chủ, có cuộc sống ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

    Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và cuộc chiến bảo vệ tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ quân, dân Khánh Vân luôn chắc tay cày, tay súng với khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, nhiều phong trào thi đua “Ba đảm đang” của Phụ nữ, “Ba sẵn sàng” của thanh niên, “Ba quyết tâm” của dân quân tự vệ, nghìn việc tốt của thiếu niên và “Ba chăm lo” của các cụ. Đến nay đã có 1106 con em của xã đã lên đường nhập ngũ, 29 thanh niên xung phong, 15 dân công hỏa tuyến, 460 người tham gia lực lượng dân quân trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu, 43 thương binh, 39 bệnh binh, 12 người bị nhiễm chất độc hóa học, 4 bà mẹ Việt Nam anh hùng và 69 liệt sỹ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ có hàng trăm gia đình nhận nuôi con em học sinh khu 4 ra học tập, phục vụ bệnh viện huyện, tỉnh chuyển về để chữa bệnh nhân dân và cấp cứu thương binh, hầu hết các gia đình đều ủng hộ vật chất làm công sự trận địa pháo, khí thế tinh thần của những năm tháng đó thật hào hùng, đã góp phần cùng quân, dân cả nước giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều cá nhân tập thể trong xã được đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân, Huy chương, Bằng khen, các danh hiệu cao quý khác. Đất nước thống nhất, Đảng bộ Khánh Vân đã chấp hành nghiêm túc Nghị quyết của trung ương, các cấp ủy đảng, lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh; hăng hái đi vào củng cố xây dựng kinh tế, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng đất nước giàu mạnh, đàng hoàng hơn.

Bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đảng bộ và nhân dân Khánh Vân đã giành được những thắng lợi to lớn, nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bình quân lương thực đầu người tăng từ 120 kg lên 400 kg rồi 800 kg; cơ sở hạ tầng ngày một hoàn thiện, đời sống nhân dân ngày một cải thiện, văn hóa – xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị. Là một xã thuần nông, đến nay (2022) cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng đạt 40%, thương mại - dịch vụ đạt 35%, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp xuống còn 25%. Diện mạo quê hương Khánh Vân có nhiều thay đổi, khởi sắc rõ rệt. Các cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm) được đầu tư khang trang, theo hướng hiện đại; 100% hộ dân sử dụng điện sinh hoạt an toàn; 100% các tuyến đường trục xã, liên thôn, ngõ, ngách xóm được bê tông hóa; cơ sở vật chất phục vụ dạy - học 3 trường đều cao tầng kiên cố - đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, là một trong 3 xã có 3 trường học đạt chuẩn quốc gia sớm nhất trong huyện; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế từ năm 2007, mức độ 2 năm 2016; đơn vị xã thứ 2 trong huyện có trung tâm cấp nước sinh hoạt, đơn vị đầu tiên bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý và có hạ tầng lưới điện hiện đại; các thôn, xóm trong xã đều có nhà văn hóa… Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%... Trong những năm đổi mới với quyết tâm cao và sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong tổ chức thực hiện. Khánh Vân được Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều lần tặng Bằng khen, 2 lần được Thủ Tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2017, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định công nhận xã Khánh Vân đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, diện mạo nông thôn được đổi mới toàn diện.

75 năm hoạt động cách mạng, chi bộ, Đảng bộ xã Khánh Vân từng bước trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; qua 25 lần Đại hội, từ 4 đảng viên đầu tiên nay đã có 323 đảng viên, với 306 lượt đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó có 3 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, là những hạt nhân nòng cốt, giữ vai trò trọng yếu trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ qua mỗi chặng đường lịch sử. Đây cũng là kho kinh nghiệm quý, được cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã trân trọng, giữ gìn, phát huy.

Đảng bộ lãnh đạo nhân dân đoàn kết đấu tranh, xây dựng quê hương từ một xã thuần nông nghèo nàn, lạc hậu vươn lên thành xã kinh tế phát triển, chính trị xã hội vững chắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Tuy vậy, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cách mạng còn có những khuyết điểm, yếu kém. Kinh tế của xã phát triển với tốc độ còn chậm, chưa phát huy hết tiềm năng thế mạnh, điều kiện của địa phương. Một số hoạt động văn hóa – xã hội còn hạn chế. Hệ thống chính trị được củng cố và đổi mới nhưng vẫn còn hạn chế; nhận thức chính trị, trình độ năng lực, nghiệp vụ của một số cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của xã hội. Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm còn có cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, ngại hy sinh gian khổ. Trong hòa bình xây dựng Chủ nghĩa xã hội một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất làm giảm uy tín của nhân dân đối với đảng; trong nội bộ tổ chức đảng có lúc, có chi bộ chưa thật sự thống nhất, hiểu lầm, dẫn đến sai lầm, khuyết điểm, kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp. Lịch sử 75 năm của Đảng bộ Khánh Vân lãnh đạo nhân dân chiến đấu và xây dựng tuy còn những hạn chế, song sự thắng lợi và thành công là to lớn và cơ bản, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Từ thực tiễn lãnh đạo, Đảng bộ đã rút ra những bài kinh nghiệm quý báu:

1- Luôn nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương của đảng; chủ động, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh địa phương nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của xã.

2 - Tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lê nin; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng và hành động cách mạng của đảng, tuyên truyền đường lối, chủ trương của đảng, giáo dục và phát huy truyền thống trong đảng, trong nhân dân; tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng của đảng trong mỗi giai đoạn.

3 - Quán triệt sâu sắc nguyên lý “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, “lấy dân làm gốc”, chăm lo đời sống nhân dân, Đảng bộ luôn tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo, tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

4 - Xây dựng củng cố chính quyền cách mạng vững mạnh là vấn đề cơ bản để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng

5 - Trong quá trình tổ chức và lãnh đạo cách mạng Đảng bộ luôn chăm lo công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng từng thời kỳ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân những năm qua, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Khánh Vân tự hào về những thành quả cách mạng đã đạt được. Thành quả năm sau cao hơn năm trước, ý nghĩa hơn năm trước, phát huy thành quả đó Đảng bộ và nhân dân Khánh Vân quyết tâm phấn đấu giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành Đảng bộ và nhân dân Khánh Vân không một ngày nghỉ ngơi. Con người và một miền quê yên tĩnh nhưng rất đỗi thân thương, hiền hoà. Những con người bình dị trong cuộc sống đời thường song rất kiên trung trong đấu tranh giữ làng, giữ nước. Nhiều người con của quê hương đã anh dũng ngã xuống, máu đào góp phần tô đậm non sông đất nước. Biết bao những người cha, người mẹ, người anh, người chị…từng tiễn đưa người thân lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần vào thắng lợi của dân tộc, tô thắm trang sử vàng chói lọi. Ngày nay, những con người và mảnh đất đó - Khánh Vân tiếp tục bước trên con đường mới mà chính họ đã tạo dựng lên trong 3/4 thế kỷ qua. Đảng bộ và nhân dân Khánh Vân vững tin bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng Khánh Vân ngày càng giàu đẹp hơn, tô thắm trang sử vàng truyền thống của quê hương, đất nước.

 

  • Từ khóa :
Tin liên quan
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập