image banner
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 6, nhiệm vụ công tác tháng 7
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 6, nhiệm vụ công tác tháng 7

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KHÁNH VÂN

Số: 87/BC-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Vân, ngày 28  tháng 6 năm 2023


BÁO CÁO

Tình hình nhiệm vụ công tháng tháng 6

Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 7/2023

 

          I. Kết quả công tháng tháng 6 năm 2023.

1. Lĩnh vực nông nghiệp.

- Trồng trọt: Chỉ đạo nhân dân tập trung chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ mùa 2023. Đến nay nhân dân đã gieo cấy được được 15 ha cây lúa, cày lật 100% diện tích, bừa ngả được 80% diện tích.

2. Địa chính, Xây dựng, giao thông thủy lợi, môi trường

Trong tuần, UBND xã đã phát hiện và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai và lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Phối hợp với các phòng chuyên môn của huyên giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác GPMB tuyến đường ĐT 482 (tổ chức đối thoại với hộ ông Hoàng Văn Trung, xóm 1 Xuân Tiến).

Chỉ đạo cán bộ, công chức hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phục vụ huyện về đích nông thôn mới nâng cao.

Hội nông dân xã ra quân thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại các sứ đồng trên địa bàn toàn xã, đến nay đã thu gom được 80kg vỏ thuốc BVTV.

3. Y tế, giáo dục

Thực hiện nghiêm túc lịch trực, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trong tháng Trạm y tế đã khám cho 584 lượt bệnh nhân, trong đó: Khám BHYT: 324 lượt;   

Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm lịch trực hè, Trường THCS tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024; Hướng dẫn học sinh đăng ký BHYT.

4. Văn hóa xã hội.

a, Thông tin tuyên truyền

Tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân. Tuyên truyền nhân dân kích hoạt định danh điện tử, tuyên truyền hoạt động của các hội đoàn thể.


 

b. Chính sách xã hội

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện rà soát, đối chiếu làm sạch và nhập dữ liệu người có công;

Phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức Hội nghị tập huấn  kỹ năng chăm sóc phục hồi chức năng cho các hộ đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng năm 2023 tại xã Khánh Vân.

Phối hợp với Phòng LĐTB xã hội huyện Yên Khánh tổ chức  hội nghị đối thoại chính sách với hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2023 tại xã Khánh Vân

Tổ chức cho một số cán bộ xã và chi hội trưởng các chi hội ở xóm đi dự hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 cho cán bộ giảm nghèo cấp cơ sở tổ chức tại xã Khánh Nhạc.

5. Tài chính, ngân sách

Trong tháng, chi trả xong lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức xã, phụ cấp các ngành tháng 06/2023; Xây dựng báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND xã.

6. Xây dựng chính quyền, Cải cách hành chính.

a, Xây dựng chính quyền

Chỉ đạo các ngành chuyên môn xây dựng báo cáo, tờ trình trình HĐND xã tại kỳ họp thứ 12 HĐND xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (gồm 13 báo cáo, 4 tờ trình, 04 dự thảo nghị quyết).

b, Cải cách hành chính.

Trong tháng, UBND xã tổ chức cải tạo phòng làm việc bộ Phận 1 cửa. Đến nay phòng làm việc bộ phận một cửa đã khang trang, sạch đẹp, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn quy định, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân đến giao dịch.

Chỉ đạo công chức thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở; thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (phiên họp thứ 4 ngày 19/4/2023). Đẩy mạnh triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh: Từ ngày 25/5/2023 đến 24/6/2023, UBND xã tiếp nhận và giải quyết 96 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 96 hồ sơ = 100%.

b, Công tác an ninh:

Tăng cường công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn xã. Chủ động nắm tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo, người nước ngoài về làm việc, thăm thân trên địa bàn. Tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, ma túy. Sơ kết 1 năm thực hiện mô hình phong trào xã không có tệ nạn ma tuý.

Công an xã đã tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã về công tác quản lý đất đai, tôn giáo. Nhất là quản lý trong hoạt động xây dựng nhà thờ họ giáo Đông Thịnh xã Khánh Vân.

Trong tháng, Công an xã phát hiện, xử lý 1 vụ, 1 đối tượng vi phạm về môi trường, phạt 3.000.0000 đồng.

c, Công tác quốc phòng địa phương:

Phối hợp với lữ đoàn 239 phúc tra và phát lệnh cho 1 sĩ quan và 3 hạ sĩ quan đi huấn luyện tại lữ đoàn 239 vào ngày 15/7; Làm mô hình sáng kiến cải tiến mô hình học cụ tham gia thi theo kế hoạch của ban CHQS huyện; huy động lực lượng trực bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; đón 2 quân nhân dự bị tại tiểu đoàn 140 QĐ 1 về; đưa đi huấn luyện dự bị động viên tại lữ đoàn 368 1 sĩ quan dự bị.

d. Tình hình tôn giáo:

Các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường: Ngày 06/6/2023, UBND huyện Yên Khánh đã ban hành Giấy phép xây dựng cho nhà thờ giáo họ Đông Thịnh (xóm 6 Vân Tiến) được phép xây dựng công trình Nhà thờ họ giáo Đông Thịnh (Giáo xứ Yên Vân).

7. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư.

- Công tác tiếp công dân: Trong tháng không có công dân

- Tình hình tiếp nhận đơn thư: Trong tháng không có đơn thư

- Tình hình giải quyết đơn thư: UBND xã đã tiến hành giải quyết đơn của bà Vũ Thị Nụ (Xóm 1 Vân Tiến đề nghị đo đạc lại đất của gia đình bà.

8. Một số tồn tại:

Một số cán bộ cơ sở xóm tinh thần trách nhiệm chưa cao, một số xóm chưa báo cáo việc sử dụng nguồn hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn theo theo chỉ đạo.

Công tác thông tin trên trang thông tin điện tử của xã có ít tin bài (Đoàn thanh niên, hội CCB chưa có tin bài).

Việc xây dựng nông thôn mới ở các xóm chưa chuyển biết, đặc biệt là các xóm đã đăng ký.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 07/2023

1. Chỉ đạo nhân dân tập trung triển khai sản xuất vụ mùa đảm bảo khung thời vụ. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai trên địa bàn.

2. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền, tham gia các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2023, chào mừng kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, kỷ niệm 220 năm danh xưng Yên Khánh và xây dựng huyện NTM nâng cao năm 2023. Chỉ đạo cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số cho cán bộ, công chức và nhân dân. Chỉ đạo các ngành, các đoàn thể tích cực viết tin bài tuyên truyền trên đài truyền thanh và trang thông tin điện tử của xã.

3. Chỉ đạo các nhà trường triển khai các hoạt động hè cho học sinh, trẻ em. Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn theo Kế hoạch.

4. Tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường trên địa bàn xã. Chỉ đạo các xóm tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu.

5. Tiếp tục tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh; Tăng cường giám sát bệnh dịch theo mùa; đảm bảo ATTP trên địa bàn xã.

6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023). Chị đạo triển khai các giải pháp để phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

7. Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Tăng cường chỉ đaọ công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu naị, tố cáo của công dân. Làm tốt công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định.

8. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ. Tăng cường tuần tra, đảm bảo ANCT, TTATXH, ATGT, phòng chống cháy nổ.

9. Phối hợp với các đơn vị phúc tra quân nhân dự bị theo biên chế, phát lệnh huy động lực lượng dự bị động viên thuộc biên chế của tiểu đoàn bộ binh huyện tham gia báo động kiểm tra.

Trên đây là kết quả công tác tháng 06; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 07/2023, đề nghị các ban, ngành đoàn thể, các đơn vị, các xóm thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- TT Đảng ủy; TT HĐND xã

- Các ban ngành đoàn thể;

- Các xóm;

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Văn Cường

 

 

 

 

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập