image banner
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KHÁNH VÂN

Số: 95/ BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Vân, ngày 28 tháng 7 năm 2023


BÁO CÁO

Tình hình nhiệm vụ công tác tháng 07

Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 08/2023

 

          I. Kết quả công tháng tháng 7 năm 2023.

1. Lĩnh vực nông nghiệp.

Chỉ đạo nhân dân tập trung gieo cấy vụ mùa năm 2023 đạt kết quả. Tổng diện tích vụ mùa 385,41 ha, trong đó diện tích lúa cấy 195,41 ha, diện tích lúa gieo xạ 190 ha, diện tích cấy bằng máy 20 ha). Chỉ đạo HTX tăng cường kiểm tra đồng ruộng, điều tiết nước hợp lý cho cây lúa sinh trưởng và phát triển; Trong tháng HTX nông nghiệp tiếp nhận 3.840 gói thuốc diệt chuột. HTX tổ chức đánh 2 đợt, tổng số lượng đánh là 1.700 gói. HTX đang triển khai đánh chuột đợt 3.

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo NQ 74/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của Hội đồng nhân dân huyện. Toàn xã đề nghị hỗ trợ 3 máy cấy Vân Lang.

Tiếp tục chỉ đạo cán bộ thú y tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, đến nay đã tiêm được 12.500 con gia cầm; 175 con chó và 210 con trâu bò.

2. Địa chính - Xây dựng, giao thông thủy lợi.

Địa chính đất đai: Hoàn thiện hồ sơ phục vụ công  tác thu hồi GPMB thực hiện tuyến đường ĐT 482.

Cung cấp hồ sơ tiếp đoàn thanh tra về XDCB xã Khánh Vân năm 2020-2023; Trình UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư cải tạo nâng cấp nghĩa trang nhân dân xã Khánh Vân giai đoạn 2; xin cấp kinh phí thực hiện công trình sửa chữa trường THCS.

NTM: Rà soát tiêu chí  NTM xã theo bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025.  Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét duyệt đạt tiêu chí NTM. Ngày 13/7/2023 sở NN và PTNT ban hành công văn số 1919/SNN-PTNT xác nhận xã Khánh Vân đạt tiêu chí 13 trong bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025.

3. Văn hóa xã hội.

a, Thông tin tuyên truyền

Tập trung tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền phục vụ kỳ họp HĐND xã Khánh Vân lần thứ 12,


 

nhiệm kỳ 2021-2026, tuyền truyền nhân dân làm định danh điện tử mức độ 2; tuyên truyền nhân dân ủng hộ quỹ An sinh và các hoạt động tri ân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2023;

Trong tháng hoàn thiện hồ sơ báo cáo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư giai đoạn 2019-2023 và báo cáo bình xét các danh hiệu văn hóa giai đoạn 2019-2023 nộp về Phòng VHTT huyện.

b. Chính sách xã hội

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Trong tháng, tiếp nhận hồ sơ để làm chế độ cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế: 05 hồ sơ;  Làm chế độ mai táng phí cho một số đối tượng gia đình có công và đối tượng bao trợ xã hội 03 hồ sơ; Tiếp nhận và giải quyết thủ tục đề nghị chế độ BTXH 01 hồ sơ; Cấp phát lương người có công tháng 07 năm 2023;

Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, Đảng ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể và nhân dân đã tổ chức dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ của xã; UBND xã đã tiếp nhận và cấp 61 xuất quà và 164.450.000 đồng cấp cho 128 đối tượng người có công, gia đình chính sách (bao gồm quà của Trung ương, quà của tỉnh, của huyện, của xã, quà của gia đình thiếu tướng Vũ Xuân Sinh).

4. Y tế, giáo dục:

a, Y tế:

Tăng cường phòng chống dịch bệnh theo mùa, đặc biệt là sốt xuất huyết Dengue, phòng bệnh tay chân miệng, thủy đậu, các bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino; đảm bảo ATVSTP trên địa bàn.

b, Giáo dục:

Các trường học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghỉ, trực hè theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho trẻ trong những ngày nghỉ hè.

5. Tài chính

 Trong tháng, UBND xã đã tổ chức chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở xóm đầy đủ, đúng quy định;

6. Công tác nội chính.

a, Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức và người lao động;  hoàn thiện hồ sơ nâng lương thường xuyên cho 02 cán bộ, công chức; Chỉ đạo cán bộ, công chức khắc phục tồn tại, hạn chế nâng cao chỉ số cải cách hành chính của trong năm 2023; đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024.

b, Công tác an ninh:

Trong tháng, tình hình ANTT cơ bản ổn định. Trong tháng xảy ra 01 vụ vi phạm pháp luật hình thức đánh bạc, 5 đối tượng tại xóm 7 Xuân Tiến. Công an xã Khánh Vân thu giữ cố tiền 4.640.000 đồng và 52 quân bài. Vụ việc, Công an xã đang lập hồ sơ xử lý; 01 vụ vi phạm về mua bán hàng hết hạn sử dung, Công an xã đã xử phạt 01 đối tượng với số tiền 300.000 đồng.

c, Công tác quốc phòng địa phương:

Triệu tập lực lượng Dân Quân cơ động tham gia tham gia huấn luyện Dân quân nâng cao năm 2023; Tuyên truyền, vận động và huy động 01 sĩ quan dự bị tham gia huấn luyện tại Lữ  đoàn 239 bộ tư lệnh Công Binh; Chuẩn bị, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

d. Tình hình tôn giáo:

 Các hoạt động tôn giáo của Đạo Thiên chúa giáo và các đền, chùa diễn ra bình thường.  

Họ giáo Đông Thịnh tiếp tục thực hiện việc xây dựng nhà thờ giáo họ theo Gấy phép xây dựng số 15/GPXD của UBND huyện Yên Khánh cấp cho nhà thờ họ giáo Đông Thịnh thuộc xóm 6 Vân Tiến.

6. Tư pháp - bộ phận một cửa

a, Bộ phận “Một cửa”

Duy trì lịch trực tại bộ phận một cửa, giải quyết kịp thời cho các tổ chức và công dân đến liên hệ công việc. Công chứng, chứng thực  hồ sơ, khai sinh 16 trường hợp, khai tử 02 trường hợp, đăng ký kết hôn 04 cặp. Tổng số tiền lệ phí chứng thực là 1.274.000 đồng.

b, Giải quyết đơn thư

  1. Trả lời đơn ông Nguyễn Văn Chung – Đại diện công ty TNHH Đại Đoàn Siêng, nội dung:  đưa sản phẩm “Gà đắp đất Đầm Vân” đại diện cho xã Khánh Vân tham gia chương trình OCOP của Chính phủ.

7. Một số tồn tại

- Công tác thông tin tuyên truyền chưa đảm bảo, số lượng tin bài ít.

- Việc triển khai xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở các xóm còn rất chậm.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 08/2023

          1. Nông nghiệp: Chỉ đạo HTX tiếp tục tổ chức diệt chuột đảm bảo hiệu quả, điều tiết nước hợp lý cho cây trồng sinh trưởng và phát triển; Hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi. Thực hiện tốt công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã.

2. Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9;

3. Thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn xã.

4. Chỉ đạo ngành giáo dục triển khai các hoạt động hè cho học sinh, trẻ em; rà soát cơ sở vật chất, việc chuẩn bị điều kiện cho năm học 2023-2024. Triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024, tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024.

5. Chỉ đạo các xóm tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn xã

7. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn xã đạt kế hoạch.

8. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; Xây dựng và triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã năm 2023.

9. Chỉ đạo khắc phục tồn tại sau kiểm tra cải cách hành chính; Làm tốt công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định; chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân.

10. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường tuần tra đảm bảo ANCT, trật tự ATXH, ATGT. Tiếp tục nắm chắc tình hình liên quan đến hoạt động của người nước ngoài; Chuẩn bị các điều kiện, xây dựng văn kiện kế hoạch diễn tập Khu vực phòng  thủ năm 2023.

Trên đây là kết quả công tác tháng 07; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 08/2023, đề nghị các ban, ngành đoàn thể, các đơn vị, các xóm thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- TT Đảng ủy; TT HĐND xã

- Các ban ngành đoàn thể;

- Các xóm;

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Văn Cường

 

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập